Fabrica Aymerich. Amat i Jover. (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica). 1996. Llapis i retolador. (60x44)
Fabrica Aymerich. Amat i Jover. (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica). 1996. Llapis i retolador. (60x44)