Carrer de les Parres . 2002. Llapis. (53x39)
Carrer de les Parres . 2002. Llapis. (53x39)