Creu Gran. 2002. Llapis i aiguada. (52x41)
Creu Gran. 2002. Llapis i aiguada. (52x41)