Vapor Sala i Badrinas. Xemeneia TISA. 2002. Llapis sobre paper Canson Mi-Teintes. (54x39)
Vapor Sala i Badrinas. Xemeneia TISA. 2002. Llapis sobre paper Canson Mi-Teintes. (54x39)