Casa Alegre de Sagrera. Pati. 2002. Llapis i retolador. Aiguada (42x42)
Casa Alegre de Sagrera. Pati. 2002. Llapis i retolador. Aiguada (42x42)