CONTINGUT OBRA DE MUSICA

1 - 5
Reedició en CD del 1er. LP. Dial Discos 1992
Reedició en CD del 1er. LP. Dial Discos 1992