1989 -
1989-95 Diverses exposicions col.lectives
1989-95 Diverses exposicions col.lectives