1982 -
1982-85 Diverses fires i exposicions col.lectives
1982-85 Diverses fires i exposicions col.lectives