1986 - Diverses fires i exposicions col.lectives
Premeu la imatge per entrar - Click To Enter