CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Una autèntica declaració de principis. Una cal.ligrafia purament gestual. 
Tinta, llexiu. Pa de plata
Una autèntica declaració de principis. Una cal.ligrafia purament gestual. Tinta, llexiu. Pa de plata