CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Les paraules del text unicolor es reflexen a l´aigua del llac on prenen les matisacions que els corresponen. 
Acrílic, gouache, pa d´or
Les paraules del text unicolor es reflexen a l´aigua del llac on prenen les matisacions que els corresponen. Acrílic, gouache, pa d´or