CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Les tres frases, com a petites obres dŽart, pengen de lŽexquisit suport del paper fet a mà
...Al seu voltant la quotidianitat. 
Acrílic.
Les tres frases, com a petites obres dŽart, pengen de lŽexquisit suport del paper fet a mà ...Al seu voltant la quotidianitat. Acrílic.