CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Dels vint-i-dos alfabets, -com a solcs dŽuna horta-, hem arrancat els fruits que necessitem per a construir el text.
Aquarel.la, llexiu.
Dels vint-i-dos alfabets, -com a solcs dŽuna horta-, hem arrancat els fruits que necessitem per a construir el text. Aquarel.la, llexiu.