CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
La superposició de textos fets amb tres tipus de lletra,
-una petita mostra de les moltes variacions hist˜riques que ha tingut la nostra escriptura-, 
ens produeix aquesta vibració, aquest moviment de les coses en el temps.
Acrílic i gouache. Pa d´or.
La superposició de textos fets amb tres tipus de lletra, -una petita mostra de les moltes variacions hist˜riques que ha tingut la nostra escriptura-, ens produeix aquesta vibració, aquest moviment de les coses en el temps. Acrílic i gouache. Pa d´or.