CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Programa Ateneu Barcelonés
DONAR IMATGE A LES PARAULES<br><br>

L´artista Robert Cabeza ha volgut donar imatge a les meves paraules. <br>
Ho necessitaven, com tota paraula necessita tenir-ne <br>
Això és la pintura, donar forma a les idees expressades per mots. <br>
De la mateixa manera que el verb és, precedentment, el so explícit <br>
la gràfia referent de l´experiència sensitiva -visual, auditiva- d´una <br>
expressió artística. <br>
Hi ha un enllaç real, vertader, indissoluble, únic, per bé que de <br>
variades aparences, entre totes les arts. Per dir-ho amb exactitud, hi ha <br>
entre elles molt més que un lligam, tenen una mateixa essència, <br>
són una unitat, són un sol prodigi: la poesia. <br>
Tot art és poesia. El prodigi dels prodigis, l´essència de totes les arts, <br>
de tota creació, de tota bellesa obra de l´home. <br><br>
Anna Murià<br><br><br>

LA IMATGE DE L´ESCRIPTURA
<br><br>
Robert Cabeza ens presenta en aquesta carpeta setze obres que treballen plàsticament la cal.ligrafia d´una escriptora tan emblemàtica per a la literatura catalana com Anna Murià.
La proposta, certament original, ens situa en un territori cruïlla entre la literatura i la pintura, que exigeix un estimulant joc de metamorfosi pel qual el lector esdevé espectador, i viceversa. 
D´aquesta manera, l´artista reïx en la interpretació plàstica d´un contingut literari en què el fet central i definitiu és la mateixa forma de l´escriptura -cal no oblidar que cal.ligrafia és un mot d«origen grec que significa escriure amb bellesa-, esdevinguda punt de partença i d´arribada d´un cercle precís de continguts i llenguatges verbals i pictòrics. 
En els darrers anys, hem assistit a la recuperació d´aquest gènere, sobretot a països com Anglaterra, Alemanya i Estats Units. A Catalunya, Robert Cabeza ha dedicat una bona part de la seva trajectòria al conreu d´aquesta especialitat, i n´ha aconseguit el resultat tan esplèndid que podem contemplar en aquesta exposició on, a més, tenim la sorpresa de descobrir dotze textos inèdits d´Anna Murià pertanyents a les sèries Reflexions de la vellesa i De l´horta dels llibres, aquesta darrera especialment creada per a l´ocasió.
Amb força i delicadesa alhora, cada reproducció recorda la bellesa amb què llegim una inscripció llatina en el suport d´un marbre; o bé el plaer que sentim davant un manuscrit medieval, on el traç de les lletres i les il.lustracions que les acompanyen es confonen en un llibre esdevingut vertadera peça d´art. Segurament, una de les gràcies de la cal.ligrafia art’stica rau en el xoc que representa el moviment temporal de l´escrit amb la simultaneïtat de la pintura i el dibuix. 
Tant el contingut del text com la forma de l´escriptura que el suporta esdevenen imatge plàstica. S´imposen així dues lectures complementàries que es fecunden i causen un especial gaudi intel.lectual. Temps i espai, memòria i desig es confonen en els ulls i les mans dels qui llegeixen i contemplen aquesta bella imatge de l´escriptura que ens regalen Anna Murià i Robert Cabeza. 
<br><br>
Vicenç Llorca. Escriptor.
Director de la Secretaria de Relacions Culturals del 
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
DONAR IMATGE A LES PARAULES

L´artista Robert Cabeza ha volgut donar imatge a les meves paraules.
Ho necessitaven, com tota paraula necessita tenir-ne
Això és la pintura, donar forma a les idees expressades per mots.
De la mateixa manera que el verb és, precedentment, el so explícit
la gràfia referent de l´experiència sensitiva -visual, auditiva- d´una
expressió artística.
Hi ha un enllaç real, vertader, indissoluble, únic, per bé que de
variades aparences, entre totes les arts. Per dir-ho amb exactitud, hi ha
entre elles molt més que un lligam, tenen una mateixa essència,
són una unitat, són un sol prodigi: la poesia.
Tot art és poesia. El prodigi dels prodigis, l´essència de totes les arts,
de tota creació, de tota bellesa obra de l´home.

Anna Murià


LA IMATGE DE L´ESCRIPTURA

Robert Cabeza ens presenta en aquesta carpeta setze obres que treballen plàsticament la cal.ligrafia d´una escriptora tan emblemàtica per a la literatura catalana com Anna Murià. La proposta, certament original, ens situa en un territori cruïlla entre la literatura i la pintura, que exigeix un estimulant joc de metamorfosi pel qual el lector esdevé espectador, i viceversa. D´aquesta manera, l´artista reïx en la interpretació plàstica d´un contingut literari en què el fet central i definitiu és la mateixa forma de l´escriptura -cal no oblidar que cal.ligrafia és un mot d«origen grec que significa escriure amb bellesa-, esdevinguda punt de partença i d´arribada d´un cercle precís de continguts i llenguatges verbals i pictòrics. En els darrers anys, hem assistit a la recuperació d´aquest gènere, sobretot a països com Anglaterra, Alemanya i Estats Units. A Catalunya, Robert Cabeza ha dedicat una bona part de la seva trajectòria al conreu d´aquesta especialitat, i n´ha aconseguit el resultat tan esplèndid que podem contemplar en aquesta exposició on, a més, tenim la sorpresa de descobrir dotze textos inèdits d´Anna Murià pertanyents a les sèries Reflexions de la vellesa i De l´horta dels llibres, aquesta darrera especialment creada per a l´ocasió. Amb força i delicadesa alhora, cada reproducció recorda la bellesa amb què llegim una inscripció llatina en el suport d´un marbre; o bé el plaer que sentim davant un manuscrit medieval, on el traç de les lletres i les il.lustracions que les acompanyen es confonen en un llibre esdevingut vertadera peça d´art. Segurament, una de les gràcies de la cal.ligrafia art’stica rau en el xoc que representa el moviment temporal de l´escrit amb la simultaneïtat de la pintura i el dibuix. Tant el contingut del text com la forma de l´escriptura que el suporta esdevenen imatge plàstica. S´imposen així dues lectures complementàries que es fecunden i causen un especial gaudi intel.lectual. Temps i espai, memòria i desig es confonen en els ulls i les mans dels qui llegeixen i contemplen aquesta bella imatge de l´escriptura que ens regalen Anna Murià i Robert Cabeza.

Vicenç Llorca. Escriptor. Director de la Secretaria de Relacions Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya