CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Francesc Poses. La Torre del Palau. 2002. Cal·ligrafia. Aquarel-la i pa d'or.
Francesc Poses. La Torre del Palau. 2002. Cal·ligrafia. Aquarel-la i pa d'or.