CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Toulouse. O Toulouse. Claude Nougaro. Cal·ligrafia i Transferència Polaroid
Toulouse. O Toulouse. Claude Nougaro. Cal·ligrafia i Transferència Polaroid