CAL.LIGRAFIA

1 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 41
Ferran Canyameres. Els Telers de Fusta. 2000. Cal-ligrafia sobre dibuix
Ferran Canyameres. Els Telers de Fusta. 2000. Cal-ligrafia sobre dibuix